Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

 fotogalerie

Tisková konference předsedy vlády ČR Miloše Zemana a předsedy vlády Chorvatské republiky Ivici Račana u příležitosti jeho oficiální návštěvy v ČR, která se konala 12. června 2000 na Úřadu vlády ČR:

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, přeji vám hezké ráno a vítám vás na společné tiskové konferenci předsedů vlád Chorvatské republiky a České republiky pana Ivici Račana a pana Miloše Zemana. Scénář té dnešní tiskové konference bude takový, že oba premiéři nejprve vystoupí s krátkým úvodním slovem a poté budou následovat vaše otázky. Celá tisková konference bude jak v češtině, tak v chorvatštině. Nejprve dostane slovo náš host pan Račan.

Ivici Račan, předseda vlády Chorvatské republiky: Dámy a pánové, dovolte mi několik slov o jednáních, které jsme právě vedli. Je nám líto, že pan premiér Zeman byl dnes unaven, protože přijel velice pozdě a málo spal díky zápasu fotbalistů v Amsterodamu, z kterého se právě vrátil, ale doufám, že příště budete mít více štěstí a že ten zápas dopadne lépe. Ale přece jenom, ČR se alespoň účastní tohoto mistrovství, zatímco my ani to ne.

Velice dobře se pamatuji na naše předchozí setkání před rokem a půl v Záhřebu. Tehdy měla vláda pana Zemana za sebou teprve pár měsíců od té doby, co se dostala k moci, my jsme tehdy byli v opozici a vím, že jsme tehdy slyšeli o složitosti těch začátků, o problémech toho, když se někdo dostane k moci a dnes jsme v té situaci, kdy jsou zcela evidentní výsledky této vlády. Není to jediná podobnost mezi situací v Chorvatské a České republice a odvahu nám to dodává v tom smyslu, že vláda, která musí učinit rozsáhlé změny, potřebuje i určitý čas, takže doufáme, že se chorvatská vláda po dvou letech bude moci pochlubit stejnými výsledky jako může dnes vláda česká a novináři nás v tomto smyslu mohou vzít za slovo.

Dnes jsme jednali o více tématech, stejně tak jsme hovořili šířeji o situaci v jihovýchodní Evropě. Vzhledem k tomu, že jsme v tomto směru zemí zajímavou, protože jsme zemí jak středoevropskou, středozemní, tak i zemí balkánskou. Je to součást naší identity, před kterou my neutíkáme na rozdíl od té moci bývalé a právě v tomto směru vidíme obrovské možnosti, ale také i závazky.

Zvláště jsme jednali o našich bilaterárních vztazích. Maše vztahy jsou dobré, to je fakt, ale stejně tak je faktem, že ty vztahy na hospodářské úrovni nejsou takové jako by mohly být a týká se to samozřejmě i vzájemné obchodní výměny, takže jsme dnes mluvili o tom, co konkrétního bychom mohli v tomto směru učinit a aby příslušná ministerstva hovořila o těch možnostech a podpořila ty možnosti společnými projekty. Chorvatsko je sice malou zemí a malým trhem, ale přesto má i určité možnosti a ambice na trhy širší.

Hovořili jsme i o tom, jak pozvednout naše jednání o dohodě o volném obchodu, protože, jak je známo, Chorvatko konečně vstupuje do světové obchodní organizace a velice rychle začnou jednání s EU o přičleňování Chorvatska. Stejně tak jsme hovořili o tom, jak zkvalitnit úroveň spolupráce v oblasti cestovního ruchu a rád bych zopakoval veřejně známou věc, a sice to, že se čeští turisté zasloužili o vznik cestovního ruchu v Chorvatsku, a že jsou v Chorvatsku vždy skutečně vítanými hosty, ale myslím, že dozrál čas na to, abychom ukázali i tu dobrou vůli u společných investic i v rámci cestovního ruchu a přebrali jsme na sebe závazek, aby se buď touto nebo jinou formou vyřešil clearingový dluh, který má Chorvatsko vůči ČR a aby to bylo velice brzy, respektive do návštěvy pana Zemana v Chorvatsku, kterého jsem samozřejmě oficiálně na návštěvu Chorvatska pozval a doufám, že toto pozvání příjme a že ta jeho návštěva bude úspěšná. Tolik ve stručnosti.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi Račanovi a nyní pan premiér Zeman.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, navštívil jsem do jisté míry Chorvatsko. Když říkám do jisté míry, mám tím na mysli to, že jsme navštívil Chorvatský pavilon v Hannoveru. Pozvání samozřejmě s radostí přijímám a vážím si toho, že otázka, o které mluvil pan premiér Račan bude vyřešena, což by umožnilo, aby se čeští investoři účastnili i privatizace některých chorvatských turistických zařízení, které chorvatská vláda předpokládá. S radostí jsem přijal také informaci, že počet českých turistů v Chorvatsku již nyní začal výrazně stoupat a předpokládám, že i náš nový ministr pro místní rozvoj, do jehož kompetence spadá i cestovní ruch, podnikne v této věci aktivní kroky.

Závěrem bych uvítal přechod Chorvatska od autokratického k demokratickému režimu, protože právě demokratická, ve svobodných volbách zvolená, vláda se stává naším stabilním a přitom dynamickým partnerem. Shodli jsme se i v názoru, že celkové politické řešení balkánské krize může být založeno pouze na respektu k lidským právům, tedy na demokratickém mechanismu vládnutí a nikoli na tom, že jeden diktátor bude nahrazen druhým diktátorem.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Děkuji oběma premiérům za úvodní slovo a předávám prostor vám novinářům.

    Autom. řádkování  

??..: Pane premiére, mohl byste nám říci, proč doposud nebyla podepsána smlouva o volném obchodu? V jakém časovém horizontu se očekává, že bude podepsána a bude-li tomu do konce letošního roku?

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Informoval jsem pana premiéra, že na ministerstvu průmyslu a obchodu byla nedávno, asi před měsícem nebo před dvěma měsíci, vytvořena expertní pracovní skupina, která se zabývá otázkami podmínek a souvislostí liberalizace vzájemného obchodu. Předpokládám, že tato skupina bude spolupracovat se svými chorvatskými partnery, ale netroufal bych si teď odhadnou časový průběh jednání, protože podrobnosti do detailu samozřejmě neznám, ale v každém případě platí, že ČR má výrazný zájem na rozvoji vzájemného obchodu. Až přijedu do Chorvatska, vezmu s sebou jako obvykle podnikatelskou misi, protože politici mají být cosi jako ledoborce, které prorážejí cestu právě byznyspartnerům.

Obrázek  Alt. obrázek  

??..: Toto je otázka, která se příliš netýká těchto vzájemných vztahů. /Nesrozumitelné./

Ivici Račan, předseda vlády Chorvatské republiky: Já bych chtěl nejdříve napravit jeden dluh a odpovědět na jednu otázku, že jsme návštěvu ČR začali vlastně ještě před příjezdem do Prahy, protože jsme v Hannoveru navštívili pavilon český, kde jsme se zdrželi dokonce o něco déle, než to připouštěl protokol a důvěrně řečeno, důvodem k tomu bylo české pivo.

Co se týče smlouvy s /nesrozumitelné/, tady jsou zprávy pozitivní. Zástupci chorvatské vlády už podepsali dohodu, kde se stávající prvky trochu pozměnily ve prospěch náš, v oboustranném zájmu, což znamená, že například u nákupu elektřiny a fixních cen se toto období zkrátilo na rok a půl. Kolik bude Chorvatsko potřebovat k tomu, aby restrukturalizovalo energetiku a aby podniklo kroky ve směru privatizace a pak samozřejmě budou vhodné podmínky k tomu, aby byla potřebné kapacitě vybudována s daleko větší kapacitou a na vhodnějším místě v Chorvatsku, což je samo o sobě důkazem, že oba partneři tam našli své zájmy a že tyto zájmy potvrdily a nemusím samozřejmě hovořit o tom, že jsme s vývojem těchto událostí za chorvatskou stranu spokojeni, protože k tomuto výsledku se došlo vzájemnou dohodou a jsme se za chorvatskou stranu snažili dodržovat to, co jsme slíbili, a že jednostranně nebudeme vypovídat tu dohodu, která existuje, ale je to dobrý příklad těch vzájemných vztahů z obou stran a my v tom vidíme výhodu a určité pozitivum, co se týče zahraničních investic do Chorvatska.

Robert Mikuláš, Český rozhlas ? Radiožurnál: Dvě otázky pro oba pány premiéry. První se týká současné vnitropolitické scény v Chorvatsku, jestli to pnutí, které tam je, ať už ve vztahu k prezidentovi nebo ve vztahu mezi dvěma nejsilnějšími vládními stranami neohrožují vládní koalici a zároveň vstup a začleňování Chorvatska do demokratických struktur: Myslím, že tím kroky druhé nejsilnější vládní strany. A druhá otázka se týká česko-chorvatského turismu. V poslední době dochází k určitým restrikcím vůči českým turistům, zabavování potravin a tak dále, čili jak jsou tyto restrikce vnímány?

Ivici Račan, předseda vlády Chorvatské republiky: Co se týče první otázky, tady mohu dementovat všechny hlasy, které hovoří o napětí nebo nějakých střetech ve vládních kruzích v Chorvatsku. Chorvatsko je demokratickým státem a jako v každém demokratickém státě je nutné, aby se některé otázky řešili otevřeně a aby se před nimi neutíkalo. Koneckonců nás čekají i významné změny ústavy, takže je zapotřebí ukončit i tuto diskusi a co se týče stability samotné koaliční vlády, tak ta je dobrá. Přes prognózy, které nás už delší dobu pronásledují, že to bude poměrně nesnadné, tak se to daří a věřím, že Chorvatsko je daleko experimentu, aby v něm vládla menšinová. Takže soudím, že ta vládní koalice jak vládní, tak v parlamentu, je stabilní.

Co se týče té druhé otázky, týkající se českých turistů, tak bych ještě jednou rád zdůraznil, že jsou v Chorvatsku velice vítanými hosty a ten určitý negativní postoj, který existoval před několika lety, byla situace, která se nesmí zopakovat a tady bych byl striktní. A samozřejmě, že pokud vznikne případný problém, že jej budeme řešit za pochodu a již nikdy nepřipustíme, aby narostl do těch rozměrů incidentu.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych jen velmi stručně doplnil, že jsem v rámci výměny informací, informoval pana premiéra také o současné politické situaci v ČR a v tomto smyslu jsem zmínil i existenci dohody mezi dvěma zdejšími nejsilnějšími parlamentními stranami. Pokud jde o situaci českých turistů, již jsem uvedl, že se předpokládá jednání o zlepšení podmínek v oblasti výměny turistů a věřím, že tato jednání budou plně úspěšná.

Mašková, BBC: Já jsem se chtěla zeptat obou pánů premiérů na přistupování k EU. Na jaké úrovni je teď výměna informací mezi českou a chorvatskou vládou? Máte nějaké konkrétní oblasti, kde si třeba vyměňujete informace nebo hodláte více spolupracovat?

Ivici Račan, předseda vlády Chorvatské republiky: Co se Chorvatska týče, tak to bohužel zaostává v tom přistupování k EU a ČR je naopak naštěstí o velký krok dále, ale jak sami víte, bezprecedentní je to, kolik toho se nám podařilo učinit při přibližování se k NATO a EU za tu dobu, co jsme u moci a určitě od našich českých kolegů bychom toho rádi slyšeli hodně a určitě by nám toho mohli hodně říci právě vzhledem ke zkušenostem a protože jsou o krok před námi na cestě do Bruselu a jejich zkušenosti nás velice zajímají, zvláště co se týče úpravy a splňování podmínek pro vstup do EU. Samozřejmě, že se především jedná i o přizpůsobování těch institucí a zákonodárství směrem k EU. Samozřejmě, že v tomto smyslu budeme žádat české kolegy o výměnu informací v tomto směru s tím, že budeme maximálně podporovat to, aby se ČR co nejdříve stala členským státem EU.

Miloš Zeman, předseda vlády ČR: Já bych jenom doplnil, že nikoli náhodou zde máme dnes oba ministry zahraničí, kteří se i touto otázkou výměny informací budou nepochybně zabývat. Je nutné zdůraznit, že v EU byl nyní přijat tzv. princip regaty, takže každá kandidátská země má šanci stát se členem EU úměrně tomu, kdy bude připravena a bez ohledu na to, kdy přípravu začala. To však nic nemění na tom, že některé země tuto přípravu provádějí déle a některé kratší dobu. Koneckonců se to projevuje i tím, že místo zemí první a druhé vlny se teď mluví Poznámka  Publikace Tiskove_ buď o Lucemburské a Helsinské skupině nebo také o ?new ins a old ins? a v každém případě si myslím, že výměna informací tohoto typu bude pro obě strany užitečná.

informaceCinnost_vladyRady_vybory_komiseMini

??.: Otázka pro oba pány premiéry, zda se zná již přesné datum návštěvy pana Zemana v Chorvatsku a kolik činí ten chorvatský dluh vůči ČR?

Ivici Račan, předseda vlády Chorvatské republiky: Co se mne týká, tak já bych byl samozřejmě rád, kdyby pan premiér Zeman přijel do Chorvatska třeba i zítra nebo alespoň v průběhu letošního léta, ale samozřejmě, že jako hostitelé přijmeme ten termín, který bude panu Zemanovi vyhovovat, protože chorvatský Jadran je hezký i na podzim.

Pokud jde o ten clearingový dluh, myslím, že se pohybuje kolem 2,9 milionů dolarů. O tom jsme nějak zvlášť nejednali. Protože existují skutečnosti, o kterých není zapotřebí zvláště jednat.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Dámy a pánové, na závěr ještě jedno malé upozornění. Dnes odpoledne budou jednat též ministři zahraničních věcí, a pokud máte zájem o výsledky jejich práce, v půl čtvrté se bude konat na ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci krátký brífink.

Ivici Račan, předseda vlády Chorvatské republiky: Stejně tak budou jednání paní místopředsedkyně vlády s panem místopředsedou vaší vlády a také paní ministryně cestovního ruchu s vaším panem ministrem.

Libor Rouček, mluvčí vlády: A nyní již tuto tiskovou konferenci končím. Děkuji a přeji hezké odpoledne.